Skip to main content

General Conditions

 

Deze  website wordt beheerd door The Tape Factory B.V. te Tilburg. Deze voorwaarden hebben alleen betrekking op deze website. Door gebruik te maken van deze website geeft u te kennen deze bepalingen te aanvaarden. Gebruik deze website niet wanneer u deze bepalingen niet aanvaardt.

Identiteit van The Tape Factory

The Tape Factory B.V.
Hectorstraat 15
5047RE,
Tilburg
The Netherlands

Telephone number: +31854892272
Monday-Friday 9:00-17:00
Email address: Europe@freshsealer.net
Chamber of Commerce number: 18084871
VAT number: NL8170.40.675.B.01

Doel informatie

De informatie op deze website is bedoeld om zo uitvoerig en feitelijk mogelijk te zijn. The Tape Factory B.V. behoudt zich echter het recht voor te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving prijswijzigingen door te voeren en beschikbaarheid van producten te wijzigen. De prijzen op deze website zijn verkoopadviesprijzen, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Wederverkopers & agenten

The Tape Factory B.V. werkt samen met wederverkopers/ agenten. De informatie die wederverkopers op hun website geven, komt volledig voor de verantwoordelijkheid van de eigenaars van deze websites. Innoseal Europe B.V. heeft geen invloed op en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van onafhankelijke externe aanbieders. Alle producten op de website zijn het intellectuele eigendom van The Tape Factory B.V. De inhoud mag niet worden gekopieerd of gereproduceerd anders dan noodzakelijk is om deze online te kunnen bekijken. Wel is het toegestaan complete pagina’s van de website af te drukken voor uitsluitend uw persoonlijke gebruik.

Linken

Indien u een link wilt leggen naar deze website, dient u altijd toestemming te vragen aan The Tape Factory B.V.

Toegankelijkheid Freshsealer.net

Hoewel The Tape Factory B.V. zich inspant ervoor te zorgen dat de website 24 uur per dag normaal toegankelijk is, kan The Tape Factory B.V. niet aansprakelijk worden gehouden wanneer de website op enig moment en voor enige tijd niet beschikbaar zou zijn. De website kan tijdelijk en zonder voorafgaande kennisgeving niet beschikbaar zijn als gevolg van een systeemfout, in verband met onderhoud of reparatie, of vanwege redenen die buiten de invloed van The Tape Factory B.V. vallen.

Met uitzondering van uw persoonsgegevens, die onder de Privacyverklaring van The Tape Factory B.V.  vallen, zal al het materiaal dat u naar de website verzendt, beschouwd worden als niet vertrouwelijk en niet vallend onder een intellectueel eigendom.

Juistheid van de informatie

The Tape Factory B.V. zal al het redelijke doen om te verzekeren dat de inhoud van deze website juist en actueel is. Als gevolg van tussentijdse wijzigingen in het productaanbod en de specificaties ervan e.d. is het echter mogelijk dat de afgebeelde producten afwijken van de meest recente uitvoeringen. The Tape Factory B.V. behoudt zich het recht voor de specificaties van zijn producten te allen tijde te wijzigen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het vertrouwen op de inhoud van deze website. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de uitspraken en voorstellingen op de website en het materiaal op de website wordt verstrekt, zonder voorbehoud, garanties of andere voorwaarden. Bijgevolg en voor zover wettelijk is toegestaan, biedt The Tape Factory B.V. de website aan op voorwaarde dat The Tape Factory B.V. alle verantwoordelijkheden, garanties, bepalingen en andere voorwaarden (inclusief, zonder beperkingen, de voorwaarden die bij wet worden opgelegd), met uitzondering van hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, in verband met deze website uitsluit.

Stay in touch

Stay at the forefront of floral innovation with FreshSealer's insider insights. Sign up now to receive exclusive updates.

    Powerd by

    Strategic Partner

    Powerd by

    Strategic Partner

    Copyright © 2023 The Tape Factory B.V.